Yliopistot

Kuvataideakatemia

Kuvataiteen maisteri, 5,5-vuotinen koulutus
Kuvataiteen maisteri, 2-vuotinen koulutus

Kuvataideakatemia on kuvataiteisiin keskittynyt kansainvälinen akatemia ja ainoa laatuaan Suomessa. Se tarjoaa korkeatasoista opetusta kuvanveistossa, liikkuvassa kuvassa, maalaustaiteessa, paikka- ja tilannesidonnaisessa taiteessa, taidegrafiikassa ja valokuvataiteessa, ja on uranuurtaja taiteellisen tutkimuksen saralla.

Aalto-yliopisto

Valokuvataide, taiteen maisteri
Kuvataidekasvatus, taiteen kandidaatti
Kuvataidekasvatus, muuntokoulutus, taiteen maisteri
Visual Culture and Contemporary Art (ViCCA), Master of Arts

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälinen korkeakoulu.

Lapin yliopisto

Kuvataidekasvatuksen koulutus, taiteen maisteri
Kuvataidekasvatuksen koulutus, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri (180 op + 120 op)

Opinnoissa tutustutaan taidekasvatuksen käytäntöön, kuvan teoriaan, taiteelliseen ilmaisuun ja tutkimukseen. Opinnot kehittävät opiskelijan itsenäistä taiteellista ja tieteellistä tiedonhankintaa sekä taitoa soveltaa tietoa ja tehdä omaa tutkimusta.

Ammattikorkeakoulut

Turun AMK:n Taideakatemia

Kuvataiteilija (AMK), päivätoteutus
Kuvataiteilija (AMK), monimuotototeutus
Kulttuurialan ylempi AMK, luova tuottaja
Kulttuurialan ylempi AMK, soveltava taide

Taideakatemia tarjoaa kulttuurialan korkeakoulutusta neljässä eri koulutuksessa:
- Esittävän taiteen koulutus
- Kuvataiteen koulutus
- Media-alan koulutus
- Musiikin koulutus

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kulttuuriala (ylempi AMK), Kuvataide,
Kuvataiteilija (AMK), Kuvataide, päivätoteutus

Kankaanpään taidekoulusta valmistutaan vapaan taiteilijan itsenäiseen tehtävään. Taiteilijan työn menestyksellinen hoitaminen vaatii hyvää taiteen tekemisen menetelmien tuntemusta ja niiden luovaa soveltamista henkilökohtaisten päämäärien toteuttamiseksi.

Saimaan ammattikorkeakoulu

Kuvataiteilija (AMK), Kuvataide, päivätoteutus
Kuvataiteilija (AMK), Kuvataide, monimuotototeutus
Kuvataiteilija (ylempi AMK), Kuvataide, monimuotototeutus

Kuvataiteen koulutuksessa voi opiskella taidegrafiikkaa, maalausta, valokuvataidetta, kuvanveistoa tai korutaidetta. Perinteisten menetelmien rinnalla ovat vahvasti mukana uudet teknologiat kuten video ja tietotekniikka.

Muut taiteen opetusta tarjoavat koulut ja opistot

Vapaa Taidekoulu, Helsinki

Vapaan Taidekoulun taidemaalarin ammattiin valmistavien opintojen kesto on neljä vuotta. Opiskelijoiden alaikäraja on 16 vuotta, yläikärajaa ei ole. Opetuskieli on suomi.

Taidekoulu MAA, Helsinki

Taidekoulu MAAssa voi opiskella kolmivuotisella nykytaiteilijan ammattiin valmistavalla päivälinjalla sekä avoimilla iltakursseilla.

Pekka Halosen akatemia, Tuusula

Keudan ammattiopistossa Pekka Halosen akatemiassa voi suorittaa kuvallisen ilmaisun perustutkinnon graafisen suunnittelun, kuva- ja mediataiteen ja valokuvauksen koulutusohjelmissa.

Limingan taidekoulu

Vapaa kansanopisto, jossa opiskelee vuosittain yli sata kaikenikäistä kuvataiteista, sarjakuvasta ja valokuvauksesta kiinnostunutta. Opiskelemaan voi usein tulla myös lyhyeksi jaksoksi kesken kouluvuoden.

Pohjoismainen taidekoulu, Kokkola

Opetus keskittyy nykytaiteeseen ja sen eri ilmaisumuotoihin. Opetusohjelma sisältää piirustuksen ja maalauksen tekniikoihin painottuvia kursseja, grafiikan eri painomenetelmiä, animaatiota, video- ja äänitaidetta sekä performanssia ja sosiaalista taidetta.

Hyvinkään taidekoulu

Taidekoulussa opiskeltavia aineita:
- piirustus
- väri- ja sommitteluoppi
- maalaus
- grafiikka
- kuvanveisto
- taidehistoria
- valokuvaus

Porin taidekoulu

4–19-vuotiaille porilaisille lapsille ja nuorille tarkoitettu vapaa-ajan oppilaitos. Taidekoulu tarjoaa kuvataiteen perusopetusta myös aikuisille nelivuotisella iltalinjalla.

Kymenlaakson Opisto, Kouvola

Kuvataide on ideoiden ja ajatusten kuvalliseen tai kolmiulotteiseen muotoon saattamista. Opinnot antavat virikkeitä kuvan monipuoliseen tekemiseen, ideointiin ja tekniikoihin sekä kuvien työstämiseen kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien avulla valmiiksi painotuotteeksi.

Lahden kansanopisto

Kuvataidelinja
- visuaalisista taiteista ja muotoilusta kiinnostuneille
- alan jatko-opintoihin aikoville
- tavoitteellisille harrastajille

Joutsenon Opisto, Lappeenranta

Kuvataiteen linjalla voit kehittää kuvantekijän taitojasi. Opetuksen tavoitteena on omien näkemysten ja luovuuden vahvistaminen.

Monia taiteen tekniikoita kokeilemalla avautuu mahdollisuus löytää omat vahvuudet eri taiteenalojen ammattilaisten antaman palautteen avulla.

Snellman-korkeakoulu, Helsinki

Snellman-korkeakoulun kuvataideopinnot koostuvat eri kokonaisuuksista, joista 1. opintovuosi on väri- ja muoto -perusopintovuosi. Sen voi suorittaa omana kokonaisuutenaan tai osana yhteensä kolme vuotta kestäviä goetheanistisia kuvataiteiden perusopintoja, nelivuotisia taidepedagogisia kuvataideopintoja tai viisi vuotta kestäviä steinerkoulun kuvaamataiteen aineenopettajan opintoja.

Kanneljärven Opisto, Lohja

Kuvataidelinja on tarkoitettu sinulle, joka haluat syventää kuvataiteellista osaamistasi.

Kuvataidelinjalla opiskellaan kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän perusteita: piirustusta, maalausta, kuvankäsittelyä ja taidehistoriaa.

Voionmaan opisto, Ylöjärvi

Voionmaan opiston valokuvauskoulutus on ollut hyvä startti monelle jatko-opintoihin korkeakouluihin tai taideoppilaitoksiin.

Keskeisiä opetuksen aiheita ovat tekniset perusteet, kuvailmaisu, journalismi, dokumentti sekä taide, studio- ja miljöötyöskentelyä unohtamatta.

HEO Kansanopisto, Helsinki

Kuvataiteen ja urbaanin kuvan opinnoissa opiskelijat tutustuvat taiteellisen työskentelyn eri osa-alueisiin.

HEOn kuvataideopinnot antavat hyvän perustan omaehtoiselle taiteen tekemiselle ja kuvataiteen jatko-opintoja varten.

Paasikivi-Opisto, Turku

Kuvataiteen opintolinja on osa vapaan sivistystyön opintoja. Opinnot suuntaavat opiskelijan henkilökohtaisen näkemyksen ja taitojen vahvistamiseen. Kuvataidelinjalla opitut taidot ja työskentelytavat antavat pohjaa useille aloille. Monet kuvataidelinjan opiskelijoista hakevat opinnoista lisäpotkua korkeakouluhakuihin tai syvempää näkemystä taiteen harrastamiseen.

 

Wikipedia: List of art schools in Europe

Löydät kattavan listan Euroopassa sijaitsevista taideopetusta antavista tahoista Wikipedian sivulta.